Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт!

Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина https://чаша.com .

Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра на ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Правила за използване на сайта https://чаша.com (наричан по-долу “Доставчик”), като създател и собственик на този интернет сайт ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу “Сайт”) само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения.

Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

 

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на предстаяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, или услугите на този Сайт. ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели , като ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти , услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

 

Ограничение на отговорността

ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети вкл. , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 

Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица.

Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайто на трети лица , нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

 

Промяна на цени на стоки

ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.

 

Общи условия

 

ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД може да променя тези Условия по всяко време. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

 

Търговски марки

Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от автрорското право, които са притежание на техните собственици.

 

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите.

Съгласно ЗЗП ние от ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

1. Името и адреса ни: ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД – 4002 гр. Пловдив, ул.”Дрин” 33

ЕИК 203695937, мол Петя Петкова

2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт. Възможно е да има разлики между показаните снимкови материали и описанието на продукта, това което клиента получава е това което е описано в характеристиките и посочено като модел на съответната стока.

3. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в страницата Доставка и срокове.

4. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

5. Начините за Доставка са описани подробно в Доставка и срокове.

 

Отказ от стоката

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатените от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ.

След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя.

Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на получаването й. За целта прoдуктът трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта в съответствие с разпоредбите на чл.55(ал.1) от ЗЗППТ.След проверка в срок от 40 работни дни (по закон) се възстановява сумата на купувача или до 20 работни дни(по закон) се заменя продукта. Ние обикновено се стараем да възстановим сумата и заменим артикула в рамките на 5 работни дни.При несъответствие с условията, продуктът се връща на купувача, който поема всички транспортни разходи.Транспортните разходи по замяната или връщането са за сметка на купувача, освен ако не е установен дефект по артикула

За двете процедури искаме от вас няколко неща :

1.Замяната или рекламацията да се случат в 14 дневен срок от датата на получаване на пратката.

2.Продукти подлежащи на връщане или замяна са тези, които не са преминали никаква обработка (пране, гладене, рязане и други действия нарушаващи цялостта им, както и премахване на етикети)

3.Продуктът трябва да бъде върнат в офисът на Еконт от който е изпратен.Всички пратки се отварят преди изплащането на сумите обратно. Веднага щом се уверим, че пратката отговаря на посочените условия, сумата ще бъде изплатена обратно към вас. За съжаление, при неспазване на описаните условия, искането за рекламация няма да бъде разгледано.

При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

– ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД е „Аминистратор на лични данни” по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679.

– Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение, ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели – Декларация за поверителност

– Целта на събирането на данните е: уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, други търговски дейности, за проучване на пазара и аудиторията на сайта, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

– Чрез попълването на данните във формуляра за Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД като администратор на лични данни и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите, описани в настоящите общи условия.

– Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на заличаване на лични данни, правото на възражение, правото на жалба към надзорния орган – Комисията за защита на личните данни в случай на нарушение на правата му, гарантирани от Регламент (ЕС) 2016/679.

– Във връзка с т.18.5. всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД – 4002 гр. Пловдив, ул.”Дрин” 33

– Купувачът се съгласява и разрешава на ДЕЙС ИН КАЛЪРС ЕООД да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения по повод Поръчката, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона.

– Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.